Estás en: > Inici > Tipus de certificacions

Sistemes de gestió de la qualitat

ISO 9001: 2008 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

ISO

Norma internacional d’abast intersectorial, és a dir, que pot aplicar-se a qualsevol organització amb independència de l’ofici que exercisca. El seu propòsit és fomentar el compromís de l’alta Direcció, la comunicació tant interna com externa i la millora contínua, tot això garantint el compliment de les reglamentacions corresponents amb el propòsit de satisfer les expectatives dels clients.

Més informació: www.iso.org

Q Qualitat TurísticaLes normes espanyoles UNIX de qualitat turística perseguixen verificar el compliment de requisits físics i de servici en els establiments i recursos turístics. D’elles destaca el seu caràcter sectorial, existint actualment una vintena de normes. El certificat atorgat per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola – ICTE - acredita el compliment dels estàndards de qualitat específics del sector turístic a què fa referència cada norma.

Més informació: www.calidadturistica.es

© Copyright 2011, Generalitat
Calle Castán Tobeñas, 77 46018-VALENCIA
Plantas 2 y 3
Teléfono: 961 209 800/ Fax: