Alahuar, el primer hotel de la Comunitat Valenciana certificat sota la norma d’Allotjament Sostenible.

L’hotel Alahuar, situat en el municipi alacantí de Benimaurell, a La Vall de Laguar, és el primer allotjament en certificar-se amb la norma internacional UNE-ISO 21401:2019 Sistema de gestió de la sostenibilitat per a allotjaments.

L’objectiu de la norma UNE-ISO 21401:2019 és promoure la sostenibilitat dels allotjaments turístics, mitjançant requisits medi ambientals, socioculturals i econòmics que han de complir els allotjaments turístics per a implantar un sistema de gestió de sostenibilitat. Amb la finalitat de respectar el patrimoni cultural, protegir el medi ambient i fomentar l’economia local del territori.

Aquesta norma aborda diversos aspectes com la salut, la seguretat dels treballadors, la qualitat i la satisfacció del client, el consum de l’aigua i l’energia. A més de la generació de residus i les relacions amb els residents del municipi.

Així doncs, la seua implantació i/o certificació pot comportar una millora del posicionament de l’empresa i un increment dels ingressos, tot això derivat dels següents beneficis:

  • Millora la qualitat dels serveis i l’experiència turística, derivant en un increment de la satisfacció dels clients.
  • Fomenta l’associacionisme, reforça i recolza als proveïdors locals, enfortint d’aquesta manera l’economia local.
  • Millora el clima laboral, la qualificació professional i reforça el reconeixement, fomentant el compromís i la satisfacció dels treballadors.

En aquest sentit, cal remarcar que el segell S de Sostenibilitat Turística és la marca espanyola que atorga l’Institut de Qualitat Turística Espanyola quan una organització turística compleix l’Especificació Tècnica de Compliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible en organitzacions turístiques, o en el cas dels allotjaments, la norma UNE-ISO 21401:2019 Sistema de Gestió de Sostenibilitat per als allotjaments. La S de Sostenibilitat és un dels segells reconeguts pel Programa Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana.

Actualment en la Comunitat Valenciana hi ha 49 empreses turístiques que disposen del segell S de Sostenibilitat, representant un 20,76%del total nacional. Cal assenyalar que un 55,11% són recursos turístics de caràcter públic i 44,89% són oferta turística privada.

Compartir esta noticia