Empremta de carboni

L’Empremta de Carboni és la quantitat total d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que es generen en cadascuna de les fases del cicle de vida del producte o servei. Actualment existeixen diverses normes i guies per al càlcul de l’Empremta de Carboni com poden ser la PAS 2050, el GHG Protocol i l’ISO 14067.

Dirigit a: Tot tipus d’organització, independentment del seu tipus, grandària o sector.
Àmbit: Internacional
Matèria: Medi Ambient

Les verificacions de producte/servei poden ser de tres tipus:

  • CO₂ Calculat: acredita la veracitat del càlcul de l’Empremta de Carboni
  • CO₂ Reduït: demostra que l’organització ha reduït almenys en un 3% respecte de l’any anterior l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle respecte al seu producte/servei
  • CO₂ Compensat: calcula les emissions compensades en embornals de CO₂ que es resten de les calculades a partir del producte/servei.