ISO 14001

L’ISO 14001 és una norma que permet implantar un Sistema de Gestió Ambiental. La norma recull una sèrie de requisits que permeten a les organitzacions previndre, identificar i gestionar correctament els riscos mediambientals que puguen sorgir durant el desenvolupament de la seua activitat. És totalment compatible amb l’ISO 9001 ja que adoptant ambdues normes es pot implantar en l’organització un Sistema de Gestió Integrat

Dirigit a: Tot tipus d’organització, independentment del seu tipus, grandària o sector.
Àmbit: Internacional
Matèria: Medi Ambient

Entre els beneficis que trobem de certificar-se sota l’ISO 14001 podem diferenciar:

  • Reduir les possibilitats que ocórreguen accidents medi ambientals.
  • Millorar el rendiment i optimitzar la gestió de recursos.
  • Demostrar un compromís mediambiental a tercers.
  • Millorar la reputació de l’empresa.