ISO 9001

L’ISO 9001 és el model que permet establir de manera efectiva un Sistema de Gestió de la Qualitat. Aquesta norma és totalment compatible amb l’ISO 14001 i a més, acollint-se a ambdues s’implanta en l’organització un Sistema de Gestió Integrat.

Dirigit: Tot tipus d’organització, independentment del seu tipus, grandària o sector.
Àmbit: Internacional
Matèria: Qualitat

Els requisits contemplats en la norma estableixen un conjunt de polítiques, processos i procediments documentats que defineixen la forma en què l’empresa elabora i lliura el seu producte o servei als seus clients.

Entre els beneficis de certificar-se sota l’ISO 9001 es troben:

  • Millorar la imatge i confiança enfront del consumidor.
  • Millorar la satisfacció del client.
  • Crear una cultura de millora contínua que involucre a tota l’organització.
  • Augmentar l’eficiència en els processos i activitats de l’organització.