Petjada hídrica

La Petjada Hídrica és definida com “les mètriques que quantifiquen els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua”. Una manera de realitzar aquest mesurament és a través de la norma ISO 14046, en la qual s’estableixen els principis, requisits i directrius per a una correcta avaluació de la Petjada Hídrica de productes, processos i organitzacions, a partir de l’anàlisi del seu cicle de vida i afavorir la millora en la gestió d’aquest recurs escàs.
L’esquema Water Footprint Network. de manera addicional, avalua també els impactes ambientals associats.


Dirigit a: Tot tipus d’organització, independentment del seu tipus, grandària o sector.
Àmbit: Internacional
Matèria: Medi ambient