Q de Qualitat

La Q de Qualitat és el certificat atorgat per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) a totes aquelles organitzacions que hagen superat una auditoria de certificació sota alguna de les normes subsectorials que aquest contempla. En cadascuna d’aquestes normes subsectorials es recullen una sèrie de requisits específics a la direcció, la prestació del servei i l’establiment o equipaments en el qual es desenvolupa l’activitat i el servei oferit al client.

Dirigit a: Organitzacions que pertanguen a algun dels 30 subsectors reconeguts pel ICTE.
Àmbit: Nacional
Matèria: Qualitat

Entre els beneficis d’obtindre la Q de Qualitat es troben:

  • Garantir la qualitat dels productes i serveis que l’organització ofereix.
  • Disminuir els costos de funcionament en comptar amb una estructura optimitzada.
  • Diferenciar a l’organització enfront de la competència.