Reglament EMAS

El Reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) és un que defineix un esquema de gestió i auditories ambientals obert a qualsevol tipus d’organització. Aquest esquema està especialment relacionat amb l’ISO 14001 i contribueix, a més de l’avaluació, millora i difusió de la gestió ambiental d’una organització, al desenvolupament d’una economia circular pròpia.

Dirigit a: Tot tipus d’organització, independentment del seu tipus, grandària o sector.
Àmbit: Europeu
Matèria: Medi Ambient

Entre els beneficis d’obtindre una certificació sota el Reglament EMAS trobem:

  • Establir uns indicadors de comportament ambiental per a analitzar i mesurar l’ús eficient dels recursos.
  • Minimitzar els riscos ambientals i identificar noves oportunitats de negoci.
  • Promoure la innovació mitjançant el procés de millora contínua.