S de Sostenibilitat Turística

La Marca S de Sostenibilitat Turística és una marca espanyola que certifica el ICTE i s’obté quan l’organització turística compleix amb almenys una de les dues normes següents:

• Especificació Tècnica de Compliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en organitzacions turístiques.

• Norma UNE-ISO 21401:2019 Sistema de Gestió de Sostenibilitat per a allotjaments.

Dirigit a: Organitzacions turístiques que pertanguen a algun dels subsectors reconeguts pel ICTE

Àmbit: Nacional

Matèria: Sostenibilitat

La implantació i la seua consegüent certificació constitueixen un element diferenciador que aporta un valor afegit a l’organització, millorant la seua imatge i reputació, així com la seua contribució a l’entorn sociocultural i mediambiental que li envolta. A més, a nivell intern millorarà la gestió i eficàcia de les seues activitats, optimitzarà els seus recursos i motivarà al personal.