UNE 170001

La UNEIX 170001 és la norma que garanteix a totes les persones, amb independència de la seua edat o condició física o psíquica les mateixes possibilitats d’accés, ús i gaudi de l’entorn certificat i els serveis en el prestats.

Dirigit a: Tot tipus d’organització, independentment del seu tipus, grandària o sector.
Àmbit: Internacional
Matèria: Accessibilitat

La norma recull els coneguts com a criteris DALCO (Deambulació, Aprehensió, Localització i Comunicació) els quals l’organització està obligada a complir. A més, també descriu les eines i mecanismes necessaris per a implantar un Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Universal, que en última instància suposa el compromís social de l’organització amb la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones.