L’excel·lència en l’activitat turística

 El turisme en la Comunitat Valenciana és un informe elaborat per Turisme Comunitat Valenciana que es publica anualment en la pàgina web institucional. Aquest anuari ofereix una anàlisi completa sobre els principals indicadors turístics de la Comunitat Valenciana i les seues zones turístiques, integrant dades subministrades per diferents fonts que permeten tindre una visió global de l’evolució del sector.

En una de les parts d’aquest anuari, en  L’excel·lència en la activitat turística, s’expliquen amb detall els objectius i funcions que s’instrumentalitzen a través del Programa Qualitur, i s’aporten dades concretes de l’excel·lència en la Comunitat Valenciana.

A continuació, es detallen les conclusions més rellevants extretes d’aquesta publicació:

 • Qualitur Club va tancar l’exercici 2021 amb un total de 275 membres, és a dir, serveis turístics certificats en la Comunitat Valenciana, un 13,16% més que l’exercici anterior.
 • Alacant va ser la província que major nombre de serveis i recursos certificats ostentava, representant quasi el 48% del total de la Comunitat Valenciana, seguida de València (30%) i de Castelló (22%).
 • La distribució sectorial mostra que el sector hoteler és el més sensibilitzat amb l’obtenció de certificats en matèria d’excel·lència (26,9% del total), seguit de les platges (14,9%), de les oficines d’informació turística (13,45%) i de les empreses de turisme actiu (8,72%).
 • En 2021 es va tancar l’exercici amb 441 certificats en la Comunitat Valenciana; una de cada dues empreses o entitats turístiques certificades de la Comunitat Valenciana disposa de dos o més certificats.
 • Dels 441 certificats existents, el 65,5% són relatius a gestió de la qualitat, el 31,2% representen certificacions en medi ambient i un 3,1% en accessibilitat.
 • El sector turístic valencià aposta majoritàriament per certificar-se amb la Q de Qualitat Turística, representant el 15,6% del total de certificats nacionals i mantenint la tercera posició en el rànquing nacional, per darrere d’Andalusia i Galícia.
 • En línies generals, el resultat de l’exercici de 2021 és molt positiu ja que s’han aconseguit les majors xifres dels últims cinc anys; s’han incrementat en 32 els serveis turístics certificats, la qual cosa representa una variació interanual de 13,1%, i s’han obtingut 57 certificats nous.

En relació amb el SICTED, segon pla d’actuació en el qual treballa Qualitur, destaquen les següents conclusions:

 • La Comunitat Valenciana va comptar en l’exercici 2021 amb 34 destins SICTED participant activament en el projecte. Aquests representen el 14,28% del total de destins adherits a nivell nacional.
 • L’any 2021 es va experimentar el major increment en nombre de destins des de l’any 2013; 5 nous destins es van adherir al SICTED CV, la qual cosa representa una variació interanual de 17,2%.
 • En 2021 es va tancar l’exercici amb 1254 distingits amb la marca Compromís Qualitat Turística, posicionant a la Comunitat Valenciana com la primera comunitat en nombre de distingits de tot el panorama nacional.
 • En relació al percentatge provincial de serveis turístics distingits, destaca la província d’Alacant, on s’aglutinen més del 46% del total de distingits; seguit de la província de València amb un 38% i Castelló amb 15,5% del total.
 • Els destins que aglutinen major nombre de serveis turístics distingits en la Comunitat Valenciana són: la ciutat de València, amb 166 serveis turístics distingits, Gandia amb 138 i Alacant ciutat amb 107. A la província de Castelló destaca Orpesa amb 42 serveis turístics distingits.
 • Per sectors, dels 36 oficis que poden participar, destaquen els hotels (220 distingits), restaurants (197), bars i cafeteries (108) i comerços (104), mantenint-se la tendència a nivell nacional.
 • Les platges, amb 70 distintius, es posicionen com el primer recurs de gestió pública en nombre de distingits.

Des de Qualitur continuarem treballant per a fomentar i difondre la cultura de l’excel·lència en el sector turístic del nostre territori i promovent un comportament ambiental respectuós amb el mitjà, compatible amb l’ús i gaudi de totes les persones.

Etiquetas  |   |   |   | 
Compartir esta noticia