Un projecte integrador

SICTED: Sistema Integral de Qualitat Turística en Destí

És el major projecte de qualitat en el sector turístic a nivell nacional. Actualment compta amb més de 200 destins participants i al voltant de 6.000 serveis turístics distingits. El SICTED persegueix aconseguir, mitjançant diverses actuacions i l’enfocament cap a la millora contínua, un nivell homogeni de qualitat en tots els serveis públics o privats (allotjament, restauració, transport, platges, museus, oficines d’informació turística, etc.) que puguen intervindre en l’experiència del turista.

Per a això es treballa a mitjà i llarg termini en dos plans simultàniament: a nivell de destí i a nivell de servei turístic.

La co-governança és el resultat de l’èxit

En la Comunitat Valenciana el projecte és liderat i coordinat per Turisme, a través de Qualitur, des de l’any 2012. No obstant, l’èxit del projecte ve per la participació i col·laboració de molts altres agents:

  • La Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR), propietària de la metodologia i coordinadora del projecte a nivell nacional.
  • La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), proporciona ajuda i suport al projecte.
  • El Comité Interdestins, òrgan de participació i decisió destinat a l’harmonització de les actuacions i a la supervisió de la implantació del SICTED.
  • L’Ens gestor, màxim representant institucional del projecte en el destí, que vela pel desenvolupament de la competitivitat de les empreses i serveis públics turístics del destí.
  • El Gestor SICTED, és el responsable de coordinar les accions que es desenvolupen en el destí.
  • Serveis turístics, són els beneficiaris directes del projecte.
  • Formadors i assessors, són tècnics experts en qualitat turística que ajuden als serveis turístics en la seua evolució cap a l’eficiència.
  • Avaluadors, són tècnics independents que garanteixen l’objectivitat i el rigor en el procés d’avaluació previ a la distinció.