Avís legal

De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per TURISME COMUNITAT VALENCIANA.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant de TURISME COMUNITAT VALENCIANA, dirigint-vos per escrit a l’adreça de correu rgpd_turisme@turismecv.es , així com reclamar, si és el cas, davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets .

Més informació sobre protecció de dades de Turisme Comunitat Valenciana en el següent enllaç web: http://www.turisme.gva.es/proteccion_de_datos.html