Per a destinacions turístiques

El SICTED es basa en la consciència integral de destí, fomentant la co-governança a través de la Mesa de Qualitat i els grups de millora i, mesurant i coneixent de primera mà l’opinió del turista/visitant en la seua experiència turística.

Per què participar?

Entre els beneficis de la seua implantació destaquen les següents:

  • Crea una estructura de gestió turística en el destí integrada pels agents més importants que interactuen.
  • Ofereix un nivell de qualitat homogeni en tots els serveis turístics que configuren l’itinerari del turista en el seu pas pel destí.
  • Incrementa la satisfacció dels visitants i turistes i fomenta la seua fidelització.
  • Incrementa la implicació i participació dels empresaris i professionals en el desenvolupament turístic del destí.

Du algun cost associat?

La coparticipació de les tres administracions – la local, l’autonòmica i la central – permet portar a bon terme el projecte sense que represente un cost econòmic per als destins de la Comunitat Valenciana.

Turisme posa a la disposició dels destins participants: Assessorament continu al destí, equip de tècnics independents (formadors, assessors i avaluadors), vocalia en l’estructura de gestió del destí, comité interdestins autonòmic anual, representació en el Comité interdestins Nacional, accés a nous projectes, difusió del projecte a través de campanyes de promoció i actes públics, etc.

Puc participar?

Un destí de la Comunitat Valenciana pot sol·licitar la seua adhesió al SICTED si disposa de:

  • Un abast del projecte delimitat territorialment: municipi o mancomunitat.
  • Un ens gestor, ajuntament, mancomunitat, patronat…
  • Un equip tècnic qualificat en la metodologia i integrat per mínim dues persones, contractades amb caràcter fix per l’ens gestor.
  • Una àmplia oferta turística: tant bàsica com complementaria, així com recursos turístics, els quals permeten una trajectòria a mig-llarg termini.
  • Una imatge turística, amb una marca turística pròpia posicionada en els principals mercats turístics.

Si el teu destí no compleix aquests requisits, pot emprendre el camí cap a l’excel·lència a través d’altres segells i certificacions. Més informació a QUALITUR CLUB/ SEGELLS D’EXCEL·LÈNCIA

Com sol·licitar l’adhesió?

Si el destí compleix amb les anteriors premisses, envia un escrit dirigit a qualitur_turisme@turismecv.es, signat pel màxim representant de l’ens gestor detallant el seu interés pel projecte, l’abast d’aquest, l’equip de gestors, l’oferta turística del destí i la imatge turística i el seu posicionament en els mercats d’interés.