Per a serveis turístics

Per què participar?

Perquè et permetrà millorar la gestió interna de la teua empresa o negoci, rebràs formació i assistència tècnica especialitzada que incrementarà la qualificació del teu equip, participaràs en la projecció turística del teu destí i podràs generar sinergies positives amb altres empresaris, i optaràs a un distintiu que acreditarà el teu compromís amb la qualitat, diferenciant-te de la teua competència.

Què suposa?

Perquè et permetrà millorar la gestió interna de la teua empresa o negoci, rebràs formació i assistència tècnica especialitzada que incrementarà la qualificació del teu equip, participaràs en la projecció turística del teu destí i podràs generar sinergies positives amb altres empresaris, i optaràs a un distintiu que acreditarà el teu compromís amb la qualitat, diferenciant-te de la teua competència.

Pertànyer a està gran família requereix MOLTA dedicació el primer any d’implantació, no obstant, una vegada el servei turístic estiga distingit els compromisos a complir es reduiran a mantindre els estàndards, rebre dues hores de formació i continuar col·laborant en el pla de destí.

Porta algun cost associat?

L’adhesió al SICTEDCV és totalment gratuïta per a tots els serveis turístics de la Comunitat Valenciana. La formació, les visites tècniques, els tallers i les avaluacions són realitzats en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre Turisme Comunitat Valencia i el Consell de Cambres de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana.

VULL ADHERIR-ME:

Pots participar sempre que la teua raó social i/o activitat que desenvolupes siga en un destí SICTED i la teua activitat estiga reconeguda dins dels més de 35 oficis que contempla la metodologia.

1º Cerca si el destí en el qual exerceixes la teua activitat turística és un Destí SICTEDCV

2º En cas positiu, emplena el següent formulari: Adhesió al SICTED

En cas que la teua activitat no complisca un d’aquests dos requisits i vulgues treballar amb estàndards d’excel·lència et pot interessar SEGELLS D’EXCEL·LÈNCIA