XX Edició del programa formatiu AMFITRIONS

La Secretària d’Estat de Turisme llança la XX edició del programa formatiu Amfitrions en línia. Aquesta oferta formativa, que forma part del Sistema de Qualitat Turística Español (SCTE), ha anat evolucionant al llarg dels anys i compta en l’actualitat amb un catàleg de més de 40 cursos gratuïts relatius a temes d’actualitat i de gran aplicació per al sector turístic.

Els cursos, la duració dels quals vària d’una o dues hores fins a un màxim de 32, segueixen la metodologia MOOC, és a dir, cursos en línia massius i oberts.

L’oferta formativa s’agrupa en les següents categories ateses les diferents temàtiques:

  • Turisme sostenible. Les accions de formació d’aquesta categoria abasten les diferents facetes de la sostenibilitat: social, mediambiental, econòmica, tant de les destinacions com de les empreses turístiques.
  • Competències digitals. Dins d’aquesta categoria es presenten cursos l’objectiu principal dels quals és dotar als professionals del turisme d’eines i coneixements que milloren les seues competències digitals i siguen aplicables a les seues destinacions o negocis.
  • Destinacions al detall. Els cursos d’aquesta categoria busquen millorar la qualitat percebuda pel client des del punt de vista de la destinació, així com conèixer les iniciatives i metodologies utilitzades en les destinacions turístiques.
  • Cultura del detall. Les accions de formació d’aquesta categoria pretenen cobrir aquelles mancances existents en atenció al client i promoure un procés de millora contínua en aquest aspecte.
  • Destinacions segures. Aquesta categoria sorgeix arran de la crisi del Covid-19, incloent cursos que pretenen promoure l’aplicació de les guies per a la reducció del contagi per SARS-*Cov-2 en el sector turístic, promogudes des de la Secretaria d’Estat de Turisme en coordinació amb el Ministeri de Sanitat.

Cal assenyalar que els serveis turístics SICTED distingits poden convalidar els Mòduls formatius 6, 7, 9, 10 i 20 amb alguns d’aquests cursos.

Totes les persones interessades a participar en aquests cursos gratuïts poden accedir a través de la plataforma de formació en línia www.turismo-formacion.com, registrar-se (en el cas que no ho estiguen) i realitzar la inscripció del curs que millor s’ajuste a les seues necessitats.

Etiquetas  |   |   |   | 
Compartir esta noticia