Memòria de sostenibilitat per a pimes

Cada vegada més, empreses, organismes públics, turistes, visitants i residents estan apostant per la sostenibilitat com l’únic camí possible per a construir les societats futures.

El sector turístic de la Comunitat Valenciana fa temps que va emprendre aquest camí, especialment a partir de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat quan totes les actuacions en aquesta matèria van reforçar la sostenibilitat com a eix estratègic a seguir per tots els agents que configuren aquest sector.

Des de Turisme Comunitat Valenciana hem publicat guies com les 100 recomanacions per a la consecució dels ODS en destinacions i per a empreses turístiques, així com un decàleg del turista responsable, eines per a ajudar destins i organitzacions a contribuir a la sostenibilitat.

En aquesta línia de treball i a l’efecte d’impulsar la materialització de les diferents accions que s’estan duent a terme, animem a les empreses turístiques a elaborar una memòria de sostenibilitat, una eina molt útil que com el seu nom indica els permet conèixer el nivell de compromís en aqueix sentit.

Però que és una memòria de sostenibilitat?

En línies generals, una memòria de sostenibilitat és un document on es comunica l’acompliment d’una empresa en l’àmbit mediambiental, social i econòmic als seus grups d’interès. Aquesta memòria és un informe complementari a l’informe anual de comptes, aportant informació qualitativa respecte a les pràctiques sostenibles, el principal objectiu de les quals és fomentar el comportament empresarial sostenible, la implicació responsable al llarg de les cadenes de subministraments, assegurar els drets humans i el respecte al medi ambient en les diferents operacions.

Gràcies a aquest document, qualsevol empresa pot fer una avaluació interna i externa sobre el seu comportament social, econòmic i mediambiental i detectar en què aspectes pot millorar, per a així, any rere any, optimitzar la seua gestió cap a la sostenibilitat.

Recentment, SEGITTUR ha elaborat una Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat en pimes turístiques, la qual descriu com desenvolupar-la, facilitant definicions i eines que permeten una comprensió òptima per a la seua elaboració i redacció.

Des de Turisme animem a totes les empreses al fet que treballen en matèria de sostenibilitat; en aquest sentit, la memòria de sostenibilitat és una gran eina per a començar, ja que permet conèixer el punt inicial

Etiquetas  |   |   |   | 
Compartir esta noticia