L’economia circular en el turisme

L’emergència climàtica unida a la crisi provocada pel coronavirus ha incrementat exponencialment l’interés d’organitzacions, administracions, turistes i residents sobre la importància de la sostenibilitat en el sector turístic. En els últims temps, empreses i destins busquen la millor manera de fer de la seua oferta turística més ètica, conscient i responsable amb l’entorn en el qual es desenvolupen.

Des de Qualitur i en línia amb les publicacions recents de Turisme CV ( Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, 100 recomanacions per a la consecució dels ODS en en destins i en empreses turístiques) hui expliquem el terme d’economia circular. L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, i l’objectiu de la qual és que els productes, materials i recursos es mantinguen en l’economia durant el major temps possible, reduint al mínim els residus que puguen generar. Tradicionalment, el sistema econòmic-ambiental que ha predominat en les societats de tot el món ha sigut el de l’economia lineal, que consisteix, en termes generals, a comprar-usar-tirar. Com a alternativa s’està fomentant, a poc a poc, l’economia circular, la qual es basa en la reducció del consum de recursos, l’augment de la vida útil dels productes i l’ús enfront del consum amb l’objectiu de resoldre les necessitats socials amb el menor impacte ecològic possible.

Aquest nou sistema econòmic està estretament vinculat amb un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, el ODS 12 “Producció i consum responsables”, el qual té com a finalitat canviar el model actual de producció i consum per a aconseguir una gestió eficient dels recursos naturals. Destins, empreses, turistes i locals juguen un paper clau per a aconseguir aquest objectiu, havent d’incorporar en els seus models de producció i consumisc criteris d’economia circular. Per a facilitar l’aplicació d’aquest model econòmic en el sector turístic, SEGITTUR ha elaborat tres guies en les quals explica la importància de l’economia circular per a l’economia en general i per al sector turístic en particular:

Us convidem a llegir i aplicar les recomanacions d’aquestes guies; tal i com s’explica en aquestes, el sector turístic té suficient importància com per a estimular i desencadenar el canvi del model econòmic tradicional a l’economia circular, però per a això és necessària la participació de tota la població.

Perquè el turisme serà circular o no serà.

Compartir esta noticia