Turisme subvenciona la Q de Qualitat Turística

Turisme Comunitat Valenciana ha signat un conveni amb l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) per a l’any 2022, amb l’objectiu de, entre altres, continuar recolzant al sector turístic de la Comunitat Valenciana en l’obtenció, manteniment o renovació de la certificació Q de Qualitat Turística.

La Q de Qualitat Turística és un distintiu de qualitat del sector turístic que garanteix la millora contínua en els processos de gestió i aporta rigor, fiabilitat i confiança a totes aquelles organitzacions que l’ostenten. Per aquest motiu i amb la condició que el cost econòmic no siga un impediment per als recursos i serveis turístics que vulguen certificar-se en matèria de qualitat, la Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana recolza a totes les organitzacions que vulguen treballar en aquest sentit.

Aquest suport comporta una bonificació d’entre el 60 i el 75% de les despeses derivades de l’obtenció, manteniment i/o renovació del certificat Q de Qualitat Turística; poden optar al mateix punt els serveis turístics de gestió privada situats en la Comunitat Valenciana, com els recursos turístics públics de gestió municipal (platges, Tourist Info i/o museus).

Tots els establiments turístics interessats en aquesta ajuda han de passar l’auditoria abans de novembre i enviar a conveniocomunidadvalenciana@icte.es la següent documentació:

• Factura de l’auditoria Q de Qualitat Turística 2022 i justificant bancari del pagament d’aquesta.

• Certificat del compte bancari a nom de l’entitat sol·licitant.

L’ajuda quedarà formalment sol·licitada una vegada que es presente per correu electrònic tota la documentació requerida.

A més, el conveni signat entre totes dues entitats contempla promoció de la marca i un diagnòstic en 20 empreses turístiques de la marca S de Sostenibilitat turística, els resultats de la qual es donaran a conèixer a la fi d’aquest any.

Compartir esta noticia