Amfitrions en línia

La Secretària d’Estat de Turisme llança una nova edició del programa formatiu Amfitrions en línia. Aquesta oferta formativa, que forma part del Sistema de Qualitat Turística Español (SCTE), ha anat evolucionant al llarg dels anys i compta actualment amb un catàleg de més de 40 cursos gratuïts relatius a temes de gran aplicació per al sector turístic.

Els cursos, la duració dels quals vària d’una o dues hores fins a un màxim de 32, segueixen la metodologia MOOC, és a dir, cursos en línia massius i oberts.

L’oferta formativa s’agrupa en les següents categories ateses les diferents temàtiques:

  • Contacte amb el client
  • Soft skills (habilitats personals i professionals)
  • Competències digitals
  • Destinacions turístiques
  • Turisme sostenible
  • Innovació turística

Cal assenyalar que els serveis turístics SICTED distingits poden convalidar els Mòduls formatius 6, 7, 9, 10 i 20 amb alguns d’aquests cursos.


Totes les persones interessades a participar en aquests cursos gratuïts poden accedir a través de la plataforma de formació en línia www.turismo-formacion.com, registrar-se (en el cas que no ho estiguen) i realitzar la inscripció del curs que millor s’ajuste a les seues necessitats.


Cal no oblidar que els professionals del sector turístic són la clau de l’èxit d’empreses i destins i, per tant, la formació dels treballadors resulta tant important.

Compartir esta noticia